Düzenleyen Kurumlar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı

Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği (TARDE)

 

Destek Veren Kurumlar

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)

EMDR (Göz Hareketi ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) Derneği

Haliç Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Şehir Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Anabilim Dalı

Maya Vakfı

Mülteciler Derneği

Psikiyatri Hemşireleri Derneği

Travma Çalışmaları Derneği

Türkiye Kızılay Derneği

Türk Psikologlar Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

UNICEF Türkiye

Yeniden Derneği